Chương trình Affiliate

Chào mừng các Bạn đến với Học Viện Đầu Tư Tài Chính, nơi cung cấp những kiến thức tài chính để bạn có thể đi dài hạn cùng với thị trường tài chính này.

Với nhiều năm tham gia vào trong lĩnh vực tài chính, chứng kiến biết bao nhiêu người mất tiền vì thiếu hiểu biết, đầu tư không có kiến thức nên cá nhân tôi xây dựng Học Viện Tài Chính Online này nhằm giúp các anh chị em có được những kiến thức để không mất tiền. Sau đó mới kiếm được tiền và đi dài hạn cùng thị trường tài chính này.

Chúng tôi cũng hiểu rằng, chỉ nỗ lực một mình thôi là không bao giờ đủ. Muốn đi xa, phải đi cùng Đồng đội.

Và chúng tôi cũng mong muốn giúp các anh chi học viên, các anh chị cộng tác viên có thêm một dòng tiền để có thể tạo một dòng thu nhập thụ động để có thể đi dài hạn với thị trường tài chính. 

Chính vì vậy chúng tôi có chương trình Affiliate dành cho các anh chị đã từng là học viên của các khoá học trong học viện tài chính đã từng tham gia một khoá học bất kỳ có cơ hội hợp tác cùng với chúng tôi.

Tôi tin rằng việc lan toả các khoá học của chúng tôi sẽ giúp ích được cho rất nhiều các anh chị, đặc biệt là những người mới bước chân vào thị trường tài chính có được kiến thức để bảo vệ họ, tránh những mất mát không đáng có từ thị trường.

Điều kiện tham gia