Quyền Lợi Dành Cho Học Viên

1. Đối tượng:

Chỉ có những học viên đã tham gia khoá học của Học Viện Đầu Tư Tài Chính mới có được quyền lợi này.

Chúng tôi ý thức được rằng các khoá học về đầu tư tài chính của chúng tôi không phải anh chị nào cũng phù hợp để có thể học được các kiến thức này. Chính vì vậy những anh chị nào đã tham gia các khoá học trong Học Viện Tài Chính mới có thể cảm nhận được các giá trị của khoá học và chia sẻ đến người thật sự có nhu cầu.

2. Chương trình tri ân

Khi bạn giới thiệu một khách hàng có nhu cầu học các khoá học mà bạn tham gia, bạn có thể nhận được 30% giá trị của khoá học.

Giá trị của khoá học nằm ở Group hỗ trợ, nơi mà các học viên được hướng dẫn và hỗ trợ đào tạo đi dài hạn cùng với thị trường tài chính. Chính vì vậy các kiến thức của các khoá học của học Viện Đầu Tư Tài Chính khác với các khoá học Online khác ở việc khoá học luôn được cập nhật liên tục và hỗ trợ học viên dài hạn.

Chính vì vậy giá trị tri ân khi giới thiệu một học viên mới sẽ không cao như các khoá học đào tạo Online ở bên ngoài, nơi mà các khoá học không được cập nhật và không được support. 

3. Hình thức thanh toán

Thanh toán trong vòng 3 ngày kể từ khi học viên đăng ký và thanh toán khoá học. Thanh toán không giới hạn hạn mức thanh toán.

4. Kênh thanh toán:

Thanh toán qua các kênh thanh toán BTC, ETH, USDT, WIN.