Giới thiệu khóa học

Đây là nội dung các video chia sẻ, hướng dẫn, cập nhật tình hình thị trường Crypto dài hạn (Chỉ dành cho các anh chị trong lớp học Crypto dài hạn)

Nội dung khóa học

Zoom & Live Stream đào tạo và đi cùng thị trường
 Buổi 1 - Crypto cơ hội và tiềm năng (13-07-2020) (59:34)
 Buổi 2 - Dùng nguồn tiền + Phân bổ vốn + Vùng mua và vùng bán (20-07-2020) (45:02)
 Buổi 3 - Hiểu đòn bẩy tài chính & một số sai lầm về đầu tư (24-07-2020) (01:01:12)
 Buổi 4 - Tâm lý đám đông và xác định rõ vị thế (02-08-2020) (01:03:04)
 Buổi 5 - Bảo mật tài khoản giao dịch Crypto (17-08-2020) (01:23:28)
 Buổi 6 - Những kiểu mất tiền "ngu" không thể tả được trên thị trường Crypto (22-08-2020) (01:02:29)
 Buổi 7 - Xác định rõ vị thế đầu tư hay đầu cơ trong thị trường Crypto (24-08-2020) (50:06)
 Buổi 8 - Dấu hiệu nhận biết thị trường đang vào sóng tăng (28-08-2020) (01:05:38)
 Buổi 9 - Hiểu rõ vị thế của vùng mua tốt và cập nhật tình hình thị trường ngày 4/09/2020 (01:05:37)
 Buổi 10 - Phân bổ vốn trong đầu tư Crypto (09-09-2020) (50:04)
 Buổi 11 - Vượt qua nỗi sợ trong đầu tư tài chính (21-09-2020) (45:59)
 Buổi 12 - Cập nhật tình hình thị trường (25-09-2020) (01:07:33)
 Buổi 13 - Cập nhật tình hình thị trường (05-10-2020) (01:36:04)
 Buổi 14 - Cập nhật thị trường (23-10-2020) (01:05:51)
 Buổi 15 - Cập nhật thị trường (05-11-2020) (01:00:39)
 Buổi 16 - Cập nhật thị trường (12-11-2020) (58:16)
 Buổi 17 - Cập nhật thị trường (17-11-2020) (01:13:50)
 Buổi 18 - Cập nhật thị trường (24-11-2020) (01:23:12)
 Buổi 19 - Cập nhật thị trường (19-12-2020) (01:27:39)
 Buổi 20 - Cập nhật thị trường (04-01-2021) (52:13)
 Buổi 21 - Cập nhật tình hình thị trường (02-03-2020) (01:41:10)
 Buổi 22 - 5 Loại đòn bẩy người giàu thường sử dụng (12-03-2021) (01:39:35)
 Buổi 23 - Cập nhật thị trường (23-03-2021) (01:42:41)
 Buổi 24 - Cập nhật tình hình thị trường và cách tạo nguồn tiền (22-04-2021) (02:22:28)
 Buổi 25 - Đầu Tư Crypto Phải Tham Vọng Lớn (26-04-2021) (02:04:22)
 Buổi 26 - Tư duy về Nguồn Tiền và Phát Triển Bản Thân (27-04-2021) (02:15:31)
 Buổi 27 - Yêu thích công việc tạo nguồn tiền và nhân vốn (28-04-2021) (02:25:11)
 Buổi 28 - Tư duy tạo nguồn Tiền (29-04-2021) (02:32:28)
 Buổi 29 - Tư duy đúng về xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo nguồn tiền (30-05-2021) (02:50:03)
 Buổi 30 - Hỏi Đáp về kiến thức Crypto (02-05-2021) (02:48:42)
 Buổi 31 - Cách để nắm giữ một Crypto trong dài hạn (03-05-2021) (01:40:31)
 Buổi 32 - Hỏi đáp về thị trường và cách tạo nguồn tiền (08-05-2021) (01:32:35)
 Buổi 33 - Cập Nhật Về Thị Trường & Lời Khuyên Tối Ưu Tài Khoản (10-05-2021) (01:49:33)
 Buổi 34 - Cập nhật tình hình thị trường ngày (17-05-2021) (01:33:27)
 Buổi 35 - Livestream cập nhật thị trường (20-05-2021)
 Buổit 36 - Livestream cập nhật thị trường (25-05-2021) (02:34:16)
 Buổi 37 - Livestream hỏi đáp và tạo nguồn tiền (26-05-2021) (02:33:37)
 Bài 38 - Livestream hỏi đáp và tạo nguồn tiền (27-05-2021) (02:02:44)
 Bài 39 - Livestream hỏi đáp và tạo nguồn tiền (01-06-2021) (02:33:37)
 Bài 40 - Livestream hỏi đáp và hiểu được cách cá mập làm giá và thao túng thị trường (03-06-2021) (01:17:42)
 Bài 41 - Cập nhật tình hình thị trường và tư duy đúng trong đầu tư dài hạn (15-06-2021) (02:07:52)
 Bài 42 - Hỏi Đáp Cập Nhật Tình Hình Thị Trường 5/07/2021 (01:05:04)
 Bài 43 - Cập nhật thị trường 26/07/2021 - P1 (09:51)
 Bài 44 - Cập nhật thị trường 26/07/2021 - P2 (58:26)

Đăng ký khóa học

Thanh toán một lần

36,000,000 đ Đăng ký