Giới thiệu khóa học

1. Mục đích của lớp học:

Trước khi tham gia vào Trading bạn cần biết 1 vài lưu ý quan trọng như sau để có thể nắm chắc phần thắng trước khi vào bất kỳ 1 lệnh Trading nào đó:

- Trading không phải bộ môn làm giàu nhanh chóng.

- Trading không phải là bộ môn kiến tiền đều đặn và bền vững dành cho những người mới bước chân vào thị trường.

- Tư duy là yếu tố quan trọng quyết định thành bại trong Trading. Bạn cần học tư duy giữ tiền trước khi nghĩ đến việc kiếm tiền.

- Muốn kiếm tiền bền vững trong Trading thì bạn cần thời gian tính bằng năm. Tối thiểu 2 năm đi cùng thị trường.

Bạn phải hiểu rằng Trading là 1 cuộc chơi của xác xuất thống kê, không ai có thể thắng 100% lệnh cả, nếu bạn giỏi thì xác xuất thắng sẽ tăng lên, còn không biết gì thì xác suất thua sẽ rất cao.

Để đạt đến đỉnh cao Trading, bạn cần xem đó là 1 nghề nghiệp và đầu tư thời gian công sức dài hạn với thị trường này!

2. Lộ trình đào tạo:

+ Được đào tạo kiến thức cơ bản về thị trường Crypto, về tư duy - kỹ năng giao dịch.

+ Được trang bị kiến thức để không mất tiền trước, sau đó mới nói đến chuyện kiếm được tiền và giữ được tiền và đi dài hạn với thị trường.

+ Được cố vấn đào tạo thực chiến trong suốt quá trình học tập.

+ Đồng hành cùng với lớp học, có Group hỗ trợ và bộ phận nhân viên hỗ trợ liên tục trong quá trình học.

Thân ái! 

Nội dung khóa học

Chương 6 - Các câu lệnh trên Bot Giao Dịch
 Bài 1 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buy BNB 300 1000 USDT
 Bài 2 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB 300 USDT
 Bài 3 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buy BNB limit 1000 USDT
 Bài 4 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB limit USDT
 Bài 5 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buy BNB market 1000 USDT
 Bài 6 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB market USDT
 Bài 7 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buylimit BNB at300 1000 USDT tp400 sl250
 Bài 8 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buylimit BNB at300 1000 USDT tp400
 Bài 9 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buylimit BNB at300 1000 USDT tp20% sl-10%
 Bài 10 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buylimit BNB at300 1000 USDT tp20%
 Bài 11 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buystop BNB at300 1000 USDT tp400 sl250
 Bài 12 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buystop BNB at300 1000 USDT tp400
 Bài 13 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buystop BNB at300 1000 USDT tp20% sl-10%
 Bài 14 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh buystop BNB at300 1000 USDT tp20%
 Bài 15 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sellstop 10 BNB -10% USDT
 Bài 16 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sellstop 10 BNB 250 USDT
 Bài 17 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB USDT tp20% sl10%
 Bài 18 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB USDT tp400 sl250
 Bài 19 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB at300 USDT onlybuy250
 Bài 20 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB at300 USDT onlybuy-30%
 Bài 21 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB at300 USDT allbuy250
 Bài 22 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB at300 USDT allbuy-30%
 Bài 23 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB at300 USDT 1buy250 2buy350
 Bài 24 - Hướng Dẫn Đặt Lệnh sell 10 BNB at300 USDT 1buy-30% 2buy10%

Đăng ký khóa học

Trading Crypto Kiếm Sống

Trading Crypto Kiếm Sống

Trading Crypto Kiếm Sống

15,000,000 đ Đăng ký