Giới thiệu khóa học

Đây là Mục tổng hợp lại các video mà cộng đồng chia sẻ rất giá trị, dùng để đào tạo nội bộ. 


Các video sẽ được chia sẻ và ghi nguồn rõ ràng.

Nội dung khóa học

Chương 3 - Tài liệu tham khảo
 Video 1
 Video 2
 Video 3
 Video 4
 Video 5
 Video 6 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #1 - Thành Nguyễn
 Video 7 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #2 - Thành Nguyễn
 Video 8 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #3 - Thành Nguyễn
 Video 9 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #4 - Thành Nguyễn
  Video 10 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #5 - Thành Nguyễn
 Video 11 - Tại Sao Group Hướng Dẫn Đầu Tư Crypto Dài Hạn Phải Yêu Cầu Bạn Đồng Hành 3 Năm - Hiếu Nguyễn
 Video 12 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #6 - Thành Nguyễn (01:28:00)
 Video 13 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #7 - Thành Nguyễn
 Video 14 - Chia sẻ tìm kiếm các Crypto lowcap tiềm năng #8 - Thành Nguyễn
 Video 15 - Zoom Hỏi Đáp Tư Duy Về Đầu Tư & Săn Kèo Lowcap - Hiếu Nguyễn - Thành Nguyễn
 Video 16 - Zoom Đặc Biệt Hỏi Đáp Crypto #10
 Video 17 - Buổi Zoom Của Core Team Đánh Giá Dự Án Trao Đổi Về Dự Án Amara
 Video 18 - Buổi Chia Sẻ Giao Lưu Của Team Research 23/09/2021 (01:59:57)
 Video 19 - Buổi Zoom Triển Khai Hệ Sinh Thái Celo 27/09/2021 (01:24:48)
 Video 20 - Core Team Trao Đổi 28/09/2021 (01:27:32)
 Video 21 - Zoom Nội Bộ Của Core Team Research 01/10/2021 - phần 1
 Video 22 - Zoom Nội Bộ Của Core Team Research 01/10/2021 - phần 2 (02:38:11)
 Video 23 - Zoom Nội Bộ Core Team Research 04/10/2021 (02:05:35)
 Video 24 - Zoom Nội Bộ Core Team Research 05/10/2021 (02:37:42)
  Video 25 - Tổng quan về dự án Swash & Solcial 09/10/2021 (01:52:37)
 Video 27 - Zoom Team Research - Tổng quan về hệ sinh thái ETH
 Video 28 - Một Buổi Zoom Phân Tích Aurora, Ref Finance Trên Hệ Sinh Thái Của Near (02:09:32)

Đăng ký khóa học

Tổng hợp tài liệu Crypto

Tài liệu

Miễn phí Đăng ký