Giới thiệu khóa học

Price Action chính là phương pháp giao dịch truyền thống và cổ điển nhất. Tiếng anh của Price Action dịch ra có nghĩa là “Hành Động Giá”. Ở đây, với phương pháp Price Action, chúng ta chỉ quan tâm những gì mà Giá Hành Động, Giá nói cho chúng ta nghe và ngoài ra, chúng ta không sử dụng bất kỳ một công cụ chỉ báo hoặc Indicator nào cả.

Thực chất của việc trở thành một Trader thành công là chiến thắng trong con người mình.

Tôi muốn hướng dẫn các anh chị phương pháp giao dịch đơn giản nhất để từ đó các anh chị có những nền tảng để có thể bước tiếp trên con đường xây dựng cho mình một phương pháp giao dịch có thể giúp bạn kiếm tiền trong dài hạn.

Hẹn gặp bạn trong khoá học Price Action.

Thân ái!

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Khoá Học Price Phương Pháp Giao Dịch Price Action

9,999,000 đ Đăng ký