Video giới thiệu khoá học Nhập Môn Tài Chính

Giới thiệu khóa học

1. Mục đích lớp học:

Rất nhiều anh chị tham gia vào thị trường tài chính mà không hiểu bản chất của thị trường tài chính và các games tài chính.

Chính vì vậy lớp học Nhập Môn này giúp cho các anh chị nhận diện được các games tài chính để tránh được các mất mát không đáng có và đưa ra định hướng cho việc tham gia vào thị trường này.

2. Lộ trình đào tạo:

+ Hiểu được các mô hình tài chính ở Việt Nam đang vận hành và cách tham gia vào một cách an toàn nhất.

+ Hiểu được các dự án tài chính lừa đảo, MLM Ponzi và cách phòng tránh.

+ Hiểu cơ bản về thị trường Binary Option, Forex, Crypto và các dự án tài chính để có thể lựa chọn thị trường tài chính phù hợp.

3. Hiệu quả của lớp học:

Việc giúp cho các anh chị hiểu được về các Games tài chính đang vận hành ở Việt Nam giúp cho các anh chị người mới tránh được những mất mát không đáng có.

Nếu các anh chị là một người mới bước chân vào thị trường này thì các anh chị hãy nên xem hết Video giới thiệu khoá học. Hãy biết cách bảo vệ số tiền của mình trước khi nghĩ đến việc kiếm được tiền trong thị trường này.

Thân ái!

Nội dung khóa học

Đăng ký khóa học

Khoá học nhập môn tài chính

2,350,000 đ Đăng ký