Bài 2 - Hỗ trợ và kháng cự -Học Viện Đầu Tư Tài Chính

Bài 2 - Hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là một trong những khái niệm được dùng nhiều nhất trong giao dịch. Tuy nhiên, dường như mọi người lại có ý tưởng riêng của mình về việc xác định Hỗ trợ và kháng cự. Vì vậy, trước tiên chúng ta sẽ nghiên cứu những vấn đề cơ bản trước.

Hỗ trợ và Kháng cự là các ngưỡng giá mà tại đó người mua hoặc người bán trước đây đã đặt các lệnh với khối lượng đủ lớn để tạm dừng hoặc đảo ngược diễn biến giá. Những ngưỡng giá này thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định nơi mà bên mua hoặc bên bán có khả năng sẽ thực hiện hành động tương tự trong tương lai.

1. Hỗ trợ

Trong hình trên, giá đã giảm và chạm vào vùng màu xanh lá cây, sau đó bật tăng trở lại. Vùng này là nơi bên mua đã tham gia vào thị trường với khối lượng đủ lớn để áp đảo bên bán và chặn cho giá không xuống tiếp. Vì thế, đây được coi là một vùng hỗ trợ.


Hình 1: Hỗ trợ là mức/vùng giá mà áp lực mua chiếm ưu thế so với áp lực bán

Các ngưỡng hỗ trợ thường được nhà giao dịch sử dụng để xác định vùng mua hoặc chốt lời các lệnh bán.

Để vẽ một hỗ trợ, bạn cần phải:

+ Xác định các mức/vùng trên đồ thị mà giá thường xuyên chạm vào sau đó bật tăng trở lại.

+ Sử dụng đường nằm ngang, khung hình chữ nhật hoặc đường kẻ xu hướng trong phần mềm Metatrader (trong mục Insert) và kết nối các mức thấp của giá.

2. Kháng Cự


Hình 2: Kháng cự là mức/vùng giá mà áp lực bán chiếm ưu thế so với áp lực mua.

Trong hình trên, giá đã tăng và chạm vào vùng màu đỏ, sau đó quay đầu giảm. Vùng này là nơi bên bán đã tham gia vào thị trường với khối lượng đủ lớn để áp đảo bên mua và chặn cho giá không lên tiếp. Vì thế, đây được coi là một vùng kháng cự.

Các ngưỡng kháng cự thường được nhà giao dịch sử dụng để xác định vùng bán hoặc chốt lời các lệnh mua.

Để vẽ một kháng cự, bạn cần phải:

+ Xác định các mức/vùng trên đồ thị mà giá thường xuyên chạm vào sau đó quay đầu giảm.

+ Sử dụng đường nằm ngang, khung hình chữ nhật hoặc đường kẻ xu hướng trong phần mềm Metatrader và kết nối các mức cao của giá.

3. Những lưu ý về hỗ trợ và kháng cự:


+ Khi giá phá vỡ kháng cự thì kháng cự đó có thể biến thành hỗ trợ.

+ Giá càng “thử” vùng kháng cự hoặc hỗ trợ nhiều mà không phá vỡ vùng đó thì vùng kháng cự hoặc hỗ trợ đó càng mạnh hơn.

+ Khi một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự bị phá vỡ thì sức mạnh của biến động tiếp theo của giá sẽ phụ thuộc sự mạnh mẽ của giá trong việc phá vỡ hỗ trợ và kháng cự.

Các anh chị hãy hiểu khái niệm này, lưu ý đừng phức tạp hóa việc vẽ hỗ trợ và kháng cự, vì dù sao những mức này cũng chỉ là tương đối và chúng có thể bị phá vỡ trong tương lai.

Nhưng các anh chị phải nắm rõ để có thể áp dụng cho bài học tiếp theo. 

Hẹn gặp các anh chị trong bài học tiếp theo, nếu có những câu hỏi nào cần trao đổi các anh chị hãy hỏi trong Group Kín của chúng ta.

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận