Bài 4 - vị thế trong sân chơi Binary Optiuon mà bạn nên biết

Nếu chưa có thì đăng ký tài khoản thì Click vào đường dẫn: CLICK VÀO LINK ĐĂNG KÝ

+ Điền Email: Email để quản lý tài khoản của bạn

Ví dụ: [email protected]

+ Điền Mật Khẩu: Mật khẩu để bạn đăng nhập vào tài khoản

Ví dụ: [email protected]

+ Điền Biệt Danh

Ví dụ: NguyenVan

+ Mã giới thiệu Team của mình thì các bạn cứ để nguyên: 149733


Sau khi đăng ký tài khoản xong, bạn có thể bắt đầu giao dịch cùng với Wefinex, sẽ có thông báo kích hoạt tài khoản.


Bạn mở email của bạn và Active tài khoản như hình bên dưới, Click vào nút active.


Sau khi bạn nhấn vào nút kích hoạt tài khoản, sẽ hiện ra một giao diện mới và bạn cần phải xác nhận ngay, bạn Clickvào nút hoàn tất xác nhận ngay.


Chúc mừng bạn, như vậy là bạn đã hoàn tất đăng ký tài khoản Wefinex.net. Bạn có thể nạp tiền vào giao dịch.

Wefinex cho phép thanh toán các loại tiền BTC, ETH, USDT và đồng WINS.

Chúc bạn giao dịch thành công,

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận