Bài 4 - Các mô hình nến Nhật cơ bản (Phần 1)-Học Viện Đầu Tư Tài Chính

Bài 4 - Các mô hình nến Nhật cơ bản (Phần 1)

Mô hình nến Spinning Tops – Con xoay


Nến Nhật có bóng nến trên và dưới dài, thân nến nhỏ được gọi là Spinning Tops (Con xoay).

Ý nghĩa của mô hình nến Spinning Tops (Con xoay)

+ Bóng nến dài thể hiện cả phe mua và phe bán đang cố giành quyền kiểm soát thị trường.

+ Thân nến nhỏ thể hiện không có phe nào giành được ưu thế.

+ Nếu nến thể hiện xu hướng tăng, điều này thường có nghĩa là có nhiều người mua và thường sẽ xảy ra sự đảo chiều về hướng.

Mô hình nến Marubozu

Nến Nhật có thân nến dài và không có bóng nến được gọi là nến Marubozu.


Ý nghĩa của mô hình nến Marubozu.

+ Nến tăng cho thấy phe mua đã kiểm soát toàn bộ phiên.

+ Nến giảm cho thấy phe bán đã kiểm soát toàn bộ phiên.

P/s: Quá trình của sự học nằm ở chỗ Hiểu và Ngộ.

Chính vì HIỂU và NGỘ không giống nhau, hay nói thông thoáng một chút, ngộ có nhiều lớp: Có cái ngộ chỉ mới là sự thẩm thấu từ sách vở, hoặc do suy luận mà ra và từ những trải nghiệm.

Hãy nhớ giao dịch BO là một quá trình, nó cần thời gian để trau chuốt, không thể thành thạo trong một sớm một chiều được.

Thế nên các bạn phải học và thực hành rất nhiều trước khi giao dịch tài khoản Live.

Và tôi cũng có 1 Group để đào tạo, hướng dẫn các bạn liên tục, liên tục.... Giá trị khoá học này nằm ở trong Group đó chứ không phải nằm ở những bài học này. Các bài học này chỉ là kiến thức cơ bản để bạn nắm bắt kiến thức.

Hẹn gặp các bạn trong bài học tiếp theo.

Thân ái!

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận