Bài 1 - Giới thiệu về Binary Option - BO-Học Viện Đầu Tư Tài Chính

Bài 1 - Giới thiệu về Binary Option - BO


1. Hiểu Nhị Phân Quyền Chọn - Binary Option là gì?

Khác với giao dịch Forex, Giao dịch Binary Option (BO) thực sự đơn giản hơn nhiều. Theo tiếng anh, từ Option có nghĩa là “quyền chọn”, còn “Binary” nghĩa là nhị phân. Dịch trọn nghĩa chính là “Quyền Chọn nhị phân”.

Có nghĩa là trong giao dịch Binary Option bạn chỉ có quyền lựa chọn Lên (Up) hoặc Xuống (Down). Và kết quả dựa vào thời gian bạn chọn.

Có rất nhiều khung thời gian giao dịch trong Binary Opton mà bạn có thể lựa chọn: 30 giây, 60 giây, 5 phút, 10 phút, 30 phút, 1 giờ...tuỳ theo từng sàn giao dịch.

Ví dụ: Bạn đặt một lệnh Up (Tăng) tại điểm giá BTC là 7212.46 $ và bạn chọn kết thúc lệnh trong vong 30 giây. Thì sau 30 giây, nếu giá nằm trên 7212.46 $ thì bạn thắng lệnh, ngược lại, bạn thua.


2. Ký hợp đồng quyền chọn là gì?

2.1 Ký hợp đồng quyền chọn:

– Hỗ trợ Trader thực hiện hợp đồng với One Click. Các thông số khác không hiển thị như khi bạn nhấn vào nút Higher nghĩa là bạn đang Ký một hợp đồng mua quyền chọn tài sản BTC/USDT với kỳ vọng giá của loại tài sản này sẽ tăng lên. Thời gian đặt mua hợp đồng là lúc 20:00PM ngày 10/10/2020 và thời gian kết thúc hợp đồng là vào lúc 23:00PM ngày 10/10/2019 với mức lợi nhuận 75%. 

Thực tế khi bạn bấm Higher hoặc Lower là bạn đang thực hiện Mua một hợp đồng quyền chọn với thời gian nắm giữ hợp đồng do bạn quyết định.

2.2 Xác định lợi nhuận – thua lỗ của hợp đồng quyền chọn:

– Lợi nhuận: Nếu tới 23:00 ngày 10/10/2020 BTC/USDT giao dịch ở mức Higher 9.001$ tôi sẽ có được lợi nhuận = Vốn khớp lệnh * Payout = 100$ * 75% = 75$

– Thua lỗ: Nếu tới 23:00 ngày 10/10/2020 BTC/USDT giao dịch ở mức Lower 8.999 tôi sẽ thua lỗ toàn bộ số vốn bỏ ra để khớp lệnh đó.

2.3 Kết thúc hợp đồng quyền chọn:

Ở thời điểm hết thời gian hệ thống sẽ tự động làm một việc là Bán hợp đồng quyền chọn bạn đã mua ở trên sau đó kết chuyển lãi – lỗ vào tài khoản của bạn.

P/s: Quá trình của sự học nằm ở chỗ Hiểu và Ngộ.

Chính vì HIỂU và NGỘ không giống nhau, hay nói thông thoáng một chút, ngộ có nhiều lớp: Có cái ngộ chỉ mới là sự thẩm thấu từ sách vở, hoặc do suy luận mà ra và từ những trải nghiệm.

Hãy nhớ giao dịch BO là một quá trình, nó cần thời gian để trau chuốt, không thể thành thạo trong một sớm một chiều được.

Thế nên các bạn phải học và thực hành rất nhiều trước khi giao dịch tài khoản Live.

Và tôi cũng có 1 Group để đào tạo, hướng dẫn các bạn liên tục, liên tục.... Giá trị khoá học này nằm ở trong Group đó chứ không phải nằm ở những bài học này. Các bài học này chỉ là kiến thức cơ bản để bạn nắm bắt kiến thức.

Hẹn gặp các bạn trong bài học tiếp theo.

Thân ái!

Hoàn thành

Chúc mừng, bạn đã hoàn thành khóa học này!


0 bình luận