Bài 4: Bảo mật Gmail, tạo tài khoản và bảo mật tài khoản trên sàn Binance

Trước khi tạo tài khoản trên sàn Binance, các bạn vui lòng tạo gmail và bảo mật gmail trước khi dùng gmail đó để đăng ký tài khoản giao dịch trên sàn Binance; Tiếp đến truy cập vào website của sàn Click vào đây để đăng ký tài khoản; Cuối cùng là bước cực kỳ quan trọng, các bạn phải bảo mật 2FA và KYC tài khoản trước khi bắt đầu giao dịch nhé.

Xem 3 video hướng dẫn dưới đây: 

Video hướng dẫn bảo mật Gmail:
Video hướng dẫn tạo và bảo mật 2FA tài khoản trên sàn Binance:

Video hướng dẫn bảo mật KYC tài khoản trên sàn Binance

Hoàn thành
0 bình luận